bezpecnostwebu.cz

 1. Přihlášení do programu
  Pro zahájení affiliate partnerské spolupráce se společností Mediatoring.com s.r.o. na webu bezpecnostwebu.cz (dále jen společnost) se zájemci musí zaregistrovat do našeho affiliate programu. Po schválení registrace obdržíte unikátní affiliate odkaz, který můžete použít na svých webových stránkách, blogu nebo sociálních médiích.
 2. Proplacení provize
  Affiliate partneři obdrží provizi za každý úspěšný prodej služeb společnosti, který bude realizován prostřednictvím jejich unikátního odkazu. Výše provize je stanovena jako procento z celkové hodnoty prodeje, toto je uvedeno v partnerském rozhraní webu a bude vyplácena měsíčně prostřednictvím zvoleného platebního kanálu.
 3. Sledování prodeje
  Naše společnost poskytne partnerovi s přístupem k online systému pro sledování prodeje, který umožňuje sledovat výkonnost svých affiliate odkazů a provize v reálném čase.
 4. Propagační materiály
  Poskytneme vám řadu propagačních materiálů, jako jsou banner reklamy, textové odkazy a předpřipravené články, které můžete použít k propagaci našich služeb. Affiliate partneři se zavazují používat nijak neupravovat či pozměňovat značku nebo logo.
 5. Etické marketingové praktiky
  Affiliate partneři se zavazují dodržovat etické marketingové praktiky a nesmějí provádět žádné nekalé, zavádějící nebo nelegální aktivity při propagaci našich služeb. Jakékoli porušení těchto pravidel může vést k ukončení partnerského vztahu a ztrátě nároku na provize. Mezi nepovolené formy spolupráce patří zejména neschválený e-mailing, nevyžádáný e-mailing a SEO resp. SEM aktivity zaměřené na značku společnosti, nepravdivé informování o slevách a kuponech a podobně.
 6. Omezení zodpovědnosti
  Společnost nenese žádnou zodpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku použití affiliate odkazů nebo propagačních materiálů našimi partnery. Affiliate partneři se zavazují udržovat společnost bez škody v případě jakýchkoli nároků nebo žalob, které by mohly vzniknout v souvislosti s jejich použitím propagace našich služeb. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky spolupráce s affiliate partnery, včetně výše provizí, minimálních objemů pro vyplácení provizí a dalších podmínek spolupráce.

Spolupráce mezi společností bezpecnostwebu.cz a jejími affiliate partnery je založena na vzájemné důvěře a férovosti. Pokud máte zájem o spolupráci jako affiliate partner s webem bezpecnostwebu.cz, prosím, kontaktujte nás a rádi vám poskytneme další informace o podmínkách spolupráce.

Tvorba webových stránek: Webklient